Losowy cytat

Wykształcenie to coś, co ujawnia mądrym, a ukrywa przed głupimi, ich brak zrozumienia.