Losowy cytat

Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca.