Losowy cytat

Sukces bywa również karany: trzeba spotykać się z ludźmi, których przedtem można było ignorować.