Losowy cytat

Pierwszy krok ku mądrości — wszystko oskarżać; ostatni — pogodzić się ze wszystkim.