Losowy cytat

Człowiek, który nikogo nie lubi, szczęśliwszy jest niż ten, którego nikt nie lubi.