Losowy cytat

Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych.