Losowy cytat

Z przyjaźnią jak z nową suknią: w ustawiczności spowszedniejej rzedzej zażywając, dłużej dobra.