Losowy cytat

Mężczyźni zawsze wzajemnie się popierają, kobiety zawsze wzajemnie się zwalczają.