Losowy cytat

Dobro rodzi się wtedy, kiedy ludzie zapominają o sobie.