Losowy cytat

Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.