Losowy cytat

Śmierci! Otwórz swe wrota, okaż mi krztę litości. Niech wiatr połamie życia mego srebrne filary.