Losowy cytat

Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę.