Losowy cytat

Nie ma pracy, która nie zawierałaby w sobie radości, tajemnic i zachęty.