Losowy cytat

Nikogo nie zmusza się do zawarcia małżeństwa, ale każdego, kto zawarł małżeństwo, należy zmuszać do posłuszeństwa wobec praw rządzących małżeństwem.