Losowy cytat

Więzy małżeńskie są takim ciężarem, że aby je unieść, trzeba dwojga, a czasem trojga.