Losowy cytat

Co rozpoczyna się z myślą o korzyściach państwa, kończy się często z niekorzyścią dla świata.