Losowy cytat

Wiedza człowieka nie Jest w stanie przekroczyć granic Jego doświadczenia.