Losowy cytat

Mężczyzna jest seksualnie płytki, kobieta natomiast nie ma zaufania do swej głębi.