Losowy cytat

Tak Zakochani są ślepi! Ale to może dla nich lepiej.