Losowy cytat

Gdzie dochodzi do miłości bez małżeństwa , może dojść do małżeństwa bez miłości.