Losowy cytat

Człowiek wchodzi w głąb siebie samego, zwraca się ku sobie, sobą się staje w bólu.