Losowy cytat

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.