Losowy cytat

Polityka to bezbarwna wojna, a wojna to krwawa polityka.