Losowy cytat

Żona uczonemu, muzykowi, malarzowi — rzadko bez żartu dostaje się.