Losowy cytat

Na których tylko wtedy można liczyć, gdy się już nie liczą.