Losowy cytat

Granica człowieka jest zawsze bramą, przez którą wdziera się Pan Bóg.