Losowy cytat

Byłoby ideałem, gdyby wszystkie kobiety były zamężne, a wszyscy mężczyźni byli kawalerami.