Losowy cytat

Pieniądz, który człowiek posiada, to swoboda; ten, za którym goni, to niewola.