Losowy cytat

Gdy przyjdzie twoja godzina, sama wejdzie do twego domu, w twe życie, do twego serca.