Losowy cytat

Sława zdobyta intelektualnymi zasługami rozpływa się dziwnie szybko przy osobistym poznaniu jej nosicieli.