Losowy cytat

Najlepiej nie urodzić się, lub też najprędzej przekroczyć wrota.