Losowy cytat

Im więcej jest uczciwych, tym większe są szansę złodziei.