Losowy cytat

Optymizm jest zawsze wynikiem niedostatecznych informacji.