Losowy cytat

Kłamstwo jest chyba bardziej nagie niż prawda, albowiem stale od niej szat pożycza.