Losowy cytat

Kłamstwo pospolite jest piętnowane. Kłamstwo historyczne jest nagradzane i pfemio-wane.

Cytaty autorstwa: Jan Grzegorczyk 0