Losowy cytat

Honesta mors turpi vita potior - lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie.