Losowy cytat

Ostatni stopień nie jest pierwszym stopniem szczęścia.