Losowy cytat

Małżeństwa między osobnikami tej samej płci są najlepszym sposobem zapobiegania eksplozji demograficznej.