Losowy cytat

Człowiek jest arcydziełem Bożym, w którym miłość i mądrość wypowiedziały się najpełniej.