Losowy cytat

Jak długo istnieje życie, tak długo istnieć będą nadzieje.