Losowy cytat

Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, na co ustawy pozwalają.