Losowy cytat

Łgarzowi nikt nigdy nie wierzy, tylko czasem on sam sobie.