Losowy cytat

Frazes - skrzyżowanie małego człowieka z wielką sprawą.