Losowy cytat

Na pustyni ze dwa lub trzy razy dziennie można zobaczyć twarz Pana Boga.