Losowy cytat

Szczęście, to pełne i trwałe zadowolenie z całości życia.