Losowy cytat

Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem?