Losowy cytat

Nadaremnie traci czas, kto chce pouczyć człowieka robjącego sobie, że już jest mądry.