Losowy cytat

Zdać sobie sprawę z nieistotności czasu, to stanąć u wrót mądrości.