Losowy cytat

Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.