Losowy cytat

Iść przez życie, tak jak uczniowie z Emaus, z tym trzecim pomiędzy nami, który nadaje boską wartość całemu naszemu działaniu.