Losowy cytat

Zwycięzcy nikt nie będzie się pytał, czy mówił prawdę.