Losowy cytat

Człeka rozumnego, choć w zaciszy, przyrównać można do diamentu, który i w nocy świeci.