Losowy cytat

Sejf demokracji otwiera sią nie na hasło, a na tchnienie prawdy.