Losowy cytat

Nemo propheta in patria sua - nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyżnie.