Losowy cytat

Cnota z okazją razem noc przespały, cnoty nie było, kiedy rano wstały.