Losowy cytat

Kobieta jest tym droższa, im bardziej powabne są jej wtórne cechy płciowe.